Björn Peck

Svarvat Trä
Besöksadress: Hallonstigen 7, 18351 Täby hitta hit
Telefon: 070 781 04 10
E-post: bjorn.peck@gmail.com
Instagram: bjorn peck woodworking
Hemsida: www.bjornpeck.se

I min verkstad i Täby gör jag skålar, dosor, fat, sländor och mycket mer, fritt efter äldre förebilder och linjer från naturen.
Föremålen är formade med traditionell skärsvarvning, en äldre teknik där järnen skär spån som ett hyvelstål i stället för att skrapa träet. På så sätt kan man svarva tunnare och med finare detaljer.

En avgörande skillnad är också att man med skärsvarvning kan arbeta direkt i färskt virke. Det gör det möjligt att ta tillvara trä som med moderna metoder inte skulle kunna användas eller ens torkas till användbart skick.

Om en skål grovformas färsk kan den röra sig när den långsamt torkar och spricker därför inte. Efter några månader kan ämnet återigen sättas upp i svarven för få sin slutliga form.

I en storstad som Stockholm finns en skatt av träd, av olika art och ålder, mycket mer än i en nutida skog. Allt trä jag använder är hämtat lokalt, bland annat från gallringar på Kungl. Djurgården. Det är stockar och trä som annars hade slängts, eldats eller blivit till flis.

För mig är det centralt att hela tiden försöka se möjligheterna i det som kommer i ens väg och skaffa kunskap nog att forma det till något både funktionellt och vackert.

Det gäller även när arbetet pågår. Att uppfatta karaktären och tillfälligheterna i ämnet och sedan anpassa linjerna och formen för att framhäva det vackra i just det stycket.

Träslagen är gärna björk, hägg, rönn, alm, lönn och gullregn. Många gånger är ämnena valda ur gamla träd där man kan uppfatta tidens gång i materialet.

Välkommen!

Björn Peck

Instagram: bjornpeckwoodworking

Hallonstigen 7, 183 51 Täby Sweden