Gunilla Ysberg

Gunilla Ysberg
Akryl och olja
Utställningslokal: Uranusvägen 7, hitta hit!
0709-35 08 46
Email:gunilla.ysberg@tele2.se

Hemsida: www.gunillaysbergkonst.se
Facebook: Gunilla Ysberg
Instagram: Gunilla Ysberg
Karta: Plats 45

På 1980-talet hyrde jag och en väninna en av de små stugorna på Länsmansgården. Där arbetade vi främst med textilt hantverk, tavlor, kläder och bruksföremål. Vi hade öppet hus och utställningar.

Mitt måleri har jag nu, sedan några år tillbaka, återupptagit efter att jag avslutat min yrkeskarriär inom marknadsföring och kommunikation. Parallellt med måleriet har jag även skrivit ett par böcker.

När jag börjar att måla en tavla, så har jag inte alltid en klart uttalad bild av vad det ska resultera i. Jag brukar börja med att skissa upp i kol. Därefter målar jag över kolteckningen. Det kan gå häftigt till. Färgen talar sitt eget språk och jag får finna mig i det. När bilden därefter börjar ta form så förstärker jag och tonar ner det som jag känner ger mig den känsla som jag vill förmedla, men varje betraktare får tolka fritt.

Utbildning

  • Stockholms konstskola
  • Gerlesborgsskolan
  • Konstfack
  • Stockholms fotografiska skola
  • IHM Diplomerad marknadsekonom
  • Grafiska institutet