Konstföreningar

Dessa tre konstföreningar stöder och hjälper
Konst i Roslagen

Se oss på Facebook

Årets evenemang

Vallentuna Konstförening

 

Intresset för konst är den gemen-samma nämnaren. Vi möter nya trender och uttrycksformer samtidigt som vi uppskattar de gamla mästarna. Genom föreläsningar, studiebesök, utställningar och samtal vidgar vi våra erfarenheter och upplevelser.

 

Två gånger om året, december/januari och juni/augusti, svarar föreningen för utställningen i Konstkuben i Vallentuna Kulturhus.

 

 I väntrummet hos Folktandvården återkommer också utställningar för c:a sex konstnärer per år.

 

Föreningen har drygt 150 medlemmar. Medlemsavgiften, som är 275 kronor, används till största delen för inköp av konst till det årliga medlemslotteriet som har en vinst för var tionde medlem.

 

Medlem blir du genom att sätta in medlemsavgiften på föreningens Plusgirokonto 81 59 31-1. Alla som betalat avgiften före  den 31 december deltar i utlottningen vid årsmötet  i februari.

 

För ytterligare information kontakta

Alf Åhbeck 511 724 88,  affe@ahbeck.se

 

Välkommen som medlem!

 

Hemsida: Vallentuna konstförening

Österåkers Konstförening

 

Föreningen bildades 1957 med syfte att visa och främja intresset för god konst. De senaste decenierna har hemvisten varit Länsmansgården där konstutställningar och andra aktiviteter ordnas.

 

Österåkers konsthall Länsmansgården ligger några kilometer norr om Åkersberga centrum, invid väg 276. Det gamla huset byggdes på 1700-talet och Galleriet 1992.

 

Runt husen kan besökare njuta av en vacker trädgårdsanläggning, som Åkersberga trädgårdssällskap ansvarar för.

 

På lördagar och söndagar kl 12.00 - 16.00 är gården öppen för att besöka:  Utställningar - Trädgård - Konsthantverk - Café.

 

Gården ägs och drivs av Österåkers konstförening.

 

För ytterligare information kontakta
Kontakta vår ordförande
Torill Findeisen  070 733 57 01

torill@osterakerskonsthall.se

 

Välkommen som medlem!

 

Hemsida: Österåkers Konstförening

 

Täby

Konstvänner

 

I 60 år har Täby Konstvänner haft en vital och mångsidig verksamhet. Vår ambition är att ständigt utvecklas och vara öppna för nya intryck, hänga på och följa med i vad som händer i konstvärlden och ta del av alla spännande - ibland svindlande - uttrycksformer som konstnärerna erbjuder oss.

Täby Konstvänner arrangerar utställningar, visningar, föreläsningar och konstresor. Vi vill stimulera och öka intresset för konstnärlig verksamhet och sprida kunskap om konstens många olika områden.


Vi håller till på Karby Gård och samarbetar här med Täby konstnärer, KRO, Grupp 84 och Täby Kultur. Tanken är att skapa ett intressant, dynamiskt och mångsidigt kulturcentrum i Täby.


Som medlem i Täby Konstvänner deltar Du varje år i det stora konstlotteriet med många högklassiga verk. En medlem betalar 300:- och par 550:-. Medlemsavgifterna går i huvudsak till konstinköp för lotteriet.


För ytterligare information ring Birgitta Almert, tel. 0709 19 91 88

 
Välkommen som medlem

 
Hemsida: Täby Konstvänner