Österåker

2018 års deltagare från Österåker

33. Gunilla ”Nillan” Holmgren

34. Inger M Larsson                   

35. Mona Harrysdotter Olander 

36. Margareta Holmstrand          

37. Anette Berglund 

38. Peter Fransson 

39. Carin Nordling  

40. Safinaz Farhat  

41. Tomas Lacke 

42. Åsa Olofsson 

43. Birgitta Algesten

44. Synnöve Lambertz

45. Gunilla Ysberg           

46. Ami Sandström              

47. AnnCharlotte Sjöberg Fahlstedt 

48. Anne-Christine Lindvall Nordberg 

49. Åsa Broquist Wall               

50. Anette Nygårdh             

51. Jussi Taipaleenmäki          

52 Aino Myllykangas            

53. Carola Garpefält  

54. Hadi Lotfi 

55. Karin Åbom

56. Letti Rapp

 

Senaste inläggen