Vill du delta?

Vill du söka för att vara med och visa din konst i det årliga evenemanget Konst i Roslagen- Öppna ateljéer.  Håller du på och skapar inom skulptur, måleri, textil, keramik eller grafik och är bosatt i Täby, Vallentuna eller Österåker är du välkommen.               Då är du välkommen att ansöka.

Det finns 2 alternativa sätt för att ansöka att bli deltagare i konstrundan.              Avsikten är att säkra att det blir en god kvalitet på konst och konsthantverk som deltagarna ställer ut under Konst i Roslagen – Öppna ateljéer.

Alternativ 1

Du måste uppfylla minst 3 av dessa nedanstående kriterier

Vill du söka för att få vara med och visa din konst i det årliga evenemanget Konst i Roslagen – öppna ateljéer måste du vara bosatt i Täby, Vallentuna eller Österåkers kommun och dessutom uppfylla minst tre av nedanstående kriterier:

  • Genomgått en högre konstnärlig utbildning. (4–5 år)
  • Vara medlem i KRO eller KIF.
  • Deltagit i minst tre jurybedömda utställningar. Med jurybedömd utställning menas att utställaren blivit utvald av en jury bestående av minst en yrkesverksam konstnär.
  • Jurybedömda amatörutställningar omfattas inte av denna regel. Erhållit statligt arbetsbidrag eller stipendium.
  • Fått utsmyckningsuppdrag för statlig myndighet, landsting, kommun, Svenska kyrkan eller för stora företag.
  • Vara inköpt av statlig myndighet, landsting eller kommun.
  • Varit yrkesverksam i minst tio år med utställningar på seriösa gallerier, museer eller kommunala utställningslokaler.
  • Sökande skall förutom ansökan, lämna meritförteckning och handlingar som styrker yrkesverksamhet. Till exempel utställningsverksamhet, offentliga uppdrag, konstprojekt, stipendier med mera. Det går även att hänvisa till en aktuell och uppdaterad hemsida.                                                                                                                                                                                                                                 Du skickar dina handlingar till granskningsjuryns sammankallande  Aino Myllykangas via e-post myllykangas.aino@gmail.com.

Alternativ 2

3 konstverk och förteckning med uppgifter om material, teknik, format och årtal, lämnas in till ett granskningsråd för bedömning av dina verk. De avgör om du blir invald i det årliga evenemanget Konst i Roslagen. Granskningsrådet består av 3 fristående konstnärer.

       

Du får därefter info om när och var du ska lämna dina verk för jurybedömning. För att kunna delta i jurybedömningen måste du betala en avgift om 250:- senast 15 dagar innan jurybedömningen till Konst i Roslagen på PG 9 2726-9. Avgiften betalas inte tillbaka om du ej blir invald och om du får då också en skriftlig motivering från juryn. Om du inte blir antagen har du har möjlighet att söka nästa år igen med en annan jury.         Beslutet kan inte överklagas.Om det är färre än 5 konstnärer som anmält sig,ställs jurybedömning in.

Blir du invald är du för alltid deltagare i föreningen Konst i Roslagen – öppna ateljéer.

Tidpunkt för jurybedömning av inkomna ansökningar är inte fastställd ännu för 2020.      

Konst i Roslagen – öppna ateljéer ordnas alltid första helgen i oktober. För 2020 blir det den 3-4 oktober.

Har du frågor kan du vända dig till kontaktpersonen för respektive Kommun.

Täby Cecilia Birelius, tel 073-96 77 029 eller e-post cecilia@birelius.eu

Vallentuna Lena Björn-Svensson telefon 070-445 29 76. E-post lena.bjorn-svensson@hotmail.com

Österåker Åsa Olofsson  telefon: 073-241 26 09 E-post  olofsson.sa@gmail.com


Välkommen med din ansökan!