Jurybedömning 2023

Vi planerar och ser fram emot att nästa år kunna göra en ny jurybedömd intagning. Då är du välkommen att ansöka.
Jurybedömningen kommer att ske i mars/april 2023.

Konst i Roslagen välkomnar deltagare med olika konstnärliga uttrycksformer och konsthantverk. Måleri, foto, film, textil, keramik och smyckeskonst. Är du verksam utövare och bor i Täby, Vallentuna eller Österåker, så är du välkommen att ansöka om deltagande i konstrundan som äger rum den första helgen i oktober.

Konstrundan avser att konstintresserade ska få träffa konstnärerna och konsthantverkarna i deras ateljéer och verkstäder, så därför förutsätts det att du har tillgång till en egen ateljé eller utställningslokal.

Vi strävar efter att konstrundan ska hålla en god kvalitet på konst och konsthantverk och även visa stor bredd.

Det finns två alternativa sätt att söka.
 

Alternativ 1 – Direktintagning

Du som är utbildad konstnär/konsthantverkare och/eller etablerad konstnär och kan styrka detta i din ansökan med ditt CV. Du ska du kunna uppfylla minst tre av nedanstående kriterier.                                                                                                                        

  • Genomgått en högre konstnärlig utbildning  (4–5 år)
  • Vara medlem i KRO eller KIF.
  • Deltagit i minst tre jurybedömda utställningar.
  • Erhållit statligt arbetsbidrag eller stipendium.
  • Fått utsmyckningsuppdrag för statlig myndighet, landsting, kommun, kyrkan eller för företag.
  • Varit aktiv konstnär/konsthantverkare i minst tio år med utställningar på seriösa gallerier, museer eller kommunala utställningslokaler.

Handlingar och material mailas till uttagning@konstiroslagen.se

Alternativ 2 – Intagning med jurybedömning

Du som inte uppfyller kraven i Alternativ 1, men är verksam och aktiv som  konstnär/konsthantverkare, kan söka enligt följande:

  •  Skicka in 5 bilder på verk, inte äldre än tre år, digital tillsammans med ansökan, kontaktuppgifter som namn, telefon, mail och ev. hemsida samt en kort beskrivning av ditt konstnärskap, till uttagning@konstiroslagen.se.
  • Bilderna får inte vara större är 2 mb. Ange teknik och storlek på verken. 
  • Arbetar du med flera material/tekniker, ska alla former som du vill visa under konstrundan, också uppvisas i din ansökan, totalt max 10 bilder.

Dina verk kommer att visas för en jury, bestående av externa konstnärer, som avgör om du blir antagen. Jurygranskningen blir i början/mitten av april och du får besked direkt efter granskningen om du blivit antagen. Juryns beslut kan inte överklagas.

Sista ansökningsdag är i mars 2023. Exakt datum kommer senare. Avgifter för jurygranskningen är 300 kr och sätts in på plusgiro 92726-9, och betalas i samband med att du skickar in din ansökan. För att vi ska kunna genomföra jurybedömningen, krävs minst fyra sökanden. Om det blir färre och jurybedömningen ställs in, får du självklart tillbaka dina pengar.

Blir du invald, är du deltagare i Konst i Roslagen – Öppna ateljéer, så länge du själv väljer att vara med.

Har du frågor angående ansökan kan du vända dig till respektive kommuns representant.

Täby: Ulrika Melin   070-958 33 58.  E-post ulrikaart@gmail.com

Vallentuna: Inger Strömberg  070-612 42 74. E-post ingerstromberg.is@gmail.com

Österåker: Kristina Nordin-Wesenlund telefon: 070-361 16 96                                                e-post kristina@nordinwesenlund.se