xxvx

Gunilla Ysberg

Gunilla Ysberg

På 1980-talet hyrde jag och en väninna en av de små stugorna på Länsmansgården i Åkersberga. Där arbetade vi främst med textilt hantverk, tavlor kläder och bruksföremål. Vi hade öppet hus och utställningar.

När jag var ung utbildade jag mig på ett antal konstskolor så som Stockholms konstskola, Gerlesborgsskolan och Konstfack samt även Stockholms fotografiska skola.

Mitt måleri har jag nu, sedan några år tillbaka, återupptagit efter att jag avslutat min yrkeskarriär inom marknadsföring och kommunikation. Parallellt med måleriet har jag även skrivit ett par böcker.

När jag börjar att måla en tavla, så har jag inte alltid en klart uttalad bild av vad det ska resultera i. Jag experimenterar och prövar olika tekniker. Som exempel kan jag lägga lager på lager och ”dra” fram ett motiv. När bilden börjar ta form så förstärker jag och tonar ner det som jag känner ger mig den känsla som jag vill förmedla, men varje betraktare får tolka fritt.

Arbetar med

För det mesta så arbetar jag med akryl och kol, ibland olja.

Utbildning

• Stockholms konstskola

• Gerlesborgsskolan

• Konstfack

• Stockholms fotografiska skola

• IHM Business school, Diplomerad marknadsekonom

• Grafiska institutet

 

 

 

 

Årets evenemang

Utställningslokal 2016

Uranusvägen 7

Åkersberga.

 

Tel  070 935 0846

 

Se karta plats 51

 

Hemsida

www.
gunillaysbergkonst.se


Facebook

www.facebook.com/
gunillaysberg

 

E-post

gunilla.ysberg@tele2.se