Lena Jäderberg

Arbetar med
Keramik, stengods huvudsakligen i olika tekniker som dreja, bygga och gjuta. Textil, trä och måleri är också material som jag tycker mycket om och i en växelverkan har arbetat med genom åren.

Min inspiration kan komma av vad som helst i vår omgivning  det kan också vara ett behov av något, ett möte med något/någon…ja, det som påverkar. Också längtan till att arbeta med materialet och arbetsprocessen från idé till färdig produkt. Glädjen att skapa och för att sedan kunna använda, dela eller bara betrakta.

Jag har arbetat som pedagog i estetisk verksamhet i många år, det är också en stor glädje i att se hur människor kan växa och utvecklas i skapande processer med materialet som verktyg.

Utbildning
Hantverkspedagogisk yrkesutbildning Nyckelviksskolan 1995-1997. 
Kurser i måleri och keramisk rakubränning. Bildpedagogik 2015-2016, HIG.

Utställningar
Länsmansgårdens samlingsutställningar 2000-2012
KIR ateljé LMG 2001-2004
Nordiska trädgårdar 2004
Columbus hotell Sofo 2005
KIR, egen ateljé 2006 
KIR, egen ateljé 2015

Jag har varit medlem i konsthantverksgruppen på Länsmansgården, Konsthantverkarna i Österåker sedan år 2000 samt Åkersberga keramiska sällskap.
På Länsmansgården drivs en liten konsthantverksbutik i ett av de röda små husen.

 

 

Årets evenemang

Utställningslokal 2016 Bivägen 73
Åkersberga

 

Tel  070 77 96 268

 

Se karta plats 46

 

E-post

lenajaderberg@
hotmail.com

 


Tyvärr inställt!

Tyvärr inställt!