Gunilla Ysberg

Akryl och olja
Utställningslokal: Uranusvägen 7, hitta hit!
0709-35 08 46
Email:gunilla.ysberg@gmail.com

Hemsida: www.gunillaysbergkonst.se
Facebook: Gunilla Ysberg
Instagram: Gunilla Ysberg
Karta: Plats 23

På 80-talet hyrde jag och en väninna en av de små stugorna på Länsmansgården i Åkersberga. Där arbetade vi främst med textilt hantverk, tavlor, kläder och bruksföremål. Vi hade öppet hus och utställningar.

När jag var ung utbildade jag mig på ett antal konstskolor så som Stockholms konstskola, Gerlesborgsskolan och Konstfack samt även Stockholms fotografiska skola.

Efter att ha avslutat min yrkeskarriär inom marknadsföring och kommunikation, återupptog jag mitt måleri. Parallellt med måleriet har jag även skrivit ett par böcker.

När jag börjar måla en tavla så har jag inte alltid en klart uttalad bild av vad det ska resultera i. Målar för det mesta efter det som finns i mitt huvud och inte efter någon förlaga. Ibland börjar jag skissa upp i kol. Andra gånger målar jag först en bottenfärg och därefter lägger jag på lager efter lager. Drar med spackel för att sedan lägga på ytterligare färg. När bilden börjar ta form så förstärker jag och tonar ner det som jag känner ger mig den känsla som jag vill förmedla, men varje betraktare får tolka fritt.

Utbildning

  • Stockholms konstskola
  • Gerlesborgsskolan
  • Konstfack
  • Stockholms fotografiska skola
  • IHM Diplomerad marknadsekonom
  • Grafiska institutet