Konstföreningar stöder och hjälper Konst i Roslagen

Täby Konstvänner

I 60 år har Täby Konstvänner haft en vital och mångsidig verksamhet. Vår ambition är att ständigt utvecklas och vara öppna för nya intryck, hänga på och följa med i vad som händer i konstvärlden och ta del av alla spännande – ibland svindlande – uttrycksformer som konstnärerna erbjuder oss.

Täby Konstvänner arrangerar utställningar, visningar, föreläsningar och konstresor. Vi vill stimulera och öka intresset för konstnärlig verksamhet och sprida kunskap om konstens många olika områden.

Vi håller till på Täby Kulturcentrum Karby gård och samarbetar här med Täby konstnärer, KRO, Grupp 84 och Täby Kultur. Tanken är att skapa ett intressant, dynamiskt och mångsidigt kulturcentrum i Täby.

Som medlem i Täby Konstvänner deltar Du varje år i det stora konstlotteriet med många högklassiga verk. En medlem betalar 300:- och par 550:-. Medlemsavgifterna går i huvudsak till konstinköp för lotteriet.

För ytterligare information kontakta Birgit Hallerfors, ordförande
E-post birgit.hallerfors@telia.com
Telefon 070-681 86 87
 Välkommen som medlem!
 Hemsida: Täby Konstvänner

                                                                                                                                   Vallentuna Konstförening

Intresset för konst är den gemensamma nämnaren. Vi möter nya trender och uttrycksformer samtidigt som vi uppskattar de gamla mästarna. Genom föreläsningar, studiebesök, utställningar och samtal vidgar vi våra erfarenheter och upplevelser.

Två gånger om året, december-januari och juni-augusti, svarar föreningen för en utställning i Konstkuben i Vallentuna Kulturhus.

I väntrummet hos Folktandvården återkommer också utställningar för ca sex konstnärer per år.                                                                                                                                Föreningen har drygt 150 medlemmar. Medlemsavgiften, som är 300 kronor, används till största delen för inköp av konst till det årliga medlemslotteriet som har en vinst för var tionde medlem.

Medlem blir du genom att sätta in medlemsavgiften på föreningens Plusgirokonto 81 59 31-1. Alla som betalat avgiften före den 31 december deltar i utlottningen vid årsmötet i februari.

För ytterligare information kontakta Lennart Hallsten, ordförande

E-post lennart.hallsten@gmail.com                                                          

Telefon 072-2216 511

Välkommen som medlem!

Hemsida: Vallentuna konstförening

Österåkers Konstförening

Föreningen bildades 1957 med syfte att visa och främja intresset för god konst. De senaste decennierna har hemvisten varit Länsmansgården där konstutställningar och andra aktiviteter ordnas.

Österåkers konsthall Länsmansgården ligger några kilometer norr om Åkersberga centrum, invid väg 276. Det gamla huset byggdes på 1700-talet och Galleriet 1992.

Runt husen kan besökare njuta av en vacker trädgårdsanläggning, som Åkersberga trädgårdssällskap ansvarar för.

På lördagar och söndagar kl 12.00–16.00 är gården öppen för att besöka: Utställningar – Trädgård – Konsthantverk – Café.

Gården ägs och drivs av Österåkers konstförening.

För ytterligare information kontakta kontakta Torill Findeisen, ordförande
E-post torill@osterakerskonsthall.se
Telefon 070-733 57 01
Välkommen som medlem!
Hemsida: Österåkers Konstförening