Lite historik om Konst i Roslagen

1998 startade den första konstrundan Konst i Roslagen – öppna ateljéer.
Intresset från konstnärer och konsthantverkare har varit stort, och det ökar varje år.

Deltagarna kan skifta år från år beroende på att någon har utställning på annan ort eller vill stå över och komma igen nästa år. Deltagarna godkänns av ett Granskningsråd (jury) som består av konstnärer/konstpersonligheter som är fristående från Konst i Roslagen Österåker.

Syftet med jurybedömningen är att vi vill uppnå en god kvalité på Konst i Roslagen Österåker.
Det är en ny jury varje år. Inval brukar ske i mars. Efterhand som arrangemanget blivit mer känt har antalet besökare också ökat år från år.


STYRELSE – Konst i Roslagen Österåker

Ordförande
Karin Åbom
Telefon 070-570 87 83
e-post k.knafveabom@telia.com

Vice ordförande
Kristina Nordin-Wesenlund
Telefon: 070 361 16 96
e-post kristina@nordinwesenlund.se

Sekreterare
Ann-Christine Furustrand
Telefon:070 826 33 96
e-post furustrandannchristine66@gmail.com

Ekonomiansvarig
Lisbeth Olofsdotter
Telefon:072 500 47 20
e-post lisbeth.olofsdotter@icloud.com

Patrik Jonson
Telefon: 070 483 71 77
e-post carlpatrik.jonson@gmail.com

Webbansvarig
Susanne Sundström
Telefon: 070 497 5059
e-post susanne@drejat.se

Trycksaksansvarig 
Susan Westin telefon
Telefon 070 745 86 27
e-post susan@layout-original.se