Lite historik om Konst i Roslagen

1998 startade fem konstföreningar i fem kommuner den första konstrundan Konst i Roslagen – öppna ateljéer. Av dessa fem återstår numera tre, Täby, Vallentuna och Österåker. Intresset från konstnärer och konsthantverkare har varit stort, och det ökar varje år.

Deltagarna kan skifta år från år beroende på att någon har utställning på annan ort eller vill stå över och komma igen nästa år. Deltagarna godkänns av ett Granskningsråd (jury) som består av konstnärer/konstpersonligheter som är fristående från Konst i Roslagen. Syftet med jurybedömningen är att vi vill uppnå en god kvalité på Konst i Roslagen. Det är en ny jury varje år. Inval brukar ske i mars.
Efterhand som arrangemanget blivit mer känt har antalet besökare också ökat år från år. Konstrundan stödjs med bidrag från Täby, Vallentuna och Österåkers kommuner.

Konst i Roslagens ordförande:

Cecilia Birelius  telefon 073-967 70 29. E-post cecilia@birelius.eu 

Konst i Roslagens representant Täby                               

Ulrika Melin   070-958 33 58.  E-post ulrikaart@gmail.com

Konst i Roslagens representant Vallentuna

Inger Strömberg  070-612 42 74. E-post  inger.stromberg.is@gmail.com

Konst i Roslagens representant Österåker

Kristina Nordin-Wesenlund  telefon: 070-361 16 96 E-post kristina@nordinwesenlund.se

Inval till Konst i Roslagen – Klicka här!

Webmaster: Jenny Thörnberg – konst@jennythornberg.se

Trycksaksansvarig: Susan Westin telefon 070-745 86 27  susan@layout-original.se

Täby konstvänner
Birgit Hallerfors, ordförande. Telefon 070-681 86 87.
E-post
birgit.hallerfors@telia .com

Vallentuna konstförening
Lennart Hallsten, ordförande. Telefon 08-511 773 87.
E-post
lennart.hallsten@gmail.com

Österåkers konstförening
Torill Findeisen, ordförande. Telefon 070-733 57 01.
E-post
torill@osterakerskonsthall.se

Täby Kulturcentrum Karby gård
Täby Kulturcentrum Karby gård, Karbygårdsvägen 1, 187 75 Täby
Telefon 070-350 70 16 (säkrast vardagar 9–12)

Vallentuna kulturhus, Vallentuna centrum, Allévägen 1, 186 39 Vallentuna
Telefon 08-587 853 50
Karta

Österåkers Konsthall
Länsmansgården, Kantarellvägen 12, 184 34 Åkersberga
Telefon 070-307 31 95
Karta