Konstrundor

Konstrundan i Österåker kommer äga rum 28 – 29 September 2024

Konstrundan 2024

Konstrundor är en populär och lång tradition i Sverige där konstnärer öppnar upp sina ateljéer och bjuder in allmänheten att komma och besöka dem.

Dessa konstrundor ger besökare en möjlighet att upptäcka konstnärliga lokala talanger i Österåker och se konstnärernas verk i deras naturliga miljö. Under konstrundan ges konstnärer i Österåker en möjlighet att nå en bredare publik.

I samband med Konstrundan i Österåker
sker en samlingsutställning på Länsmansgården

På samlingsutställningen ges möjlighet att bekanta sig med samtliga deltagande konstnärers verk på årets konstrunda. Här kan du skapa dig en uppfattning om helheten av årets konstrunda, kanske finner du nya intressanta konstnärer här att besöka under helgen?

Samlingsutställningen äger rum helgen 28-29 september
på Länsmansgården

Använd konstrundans karta och res ut på
årets härligaste och inspirerande konstrunda!