Vill du delta?

Är du verksam konstnär i Österåker och vill delta i Konst i Roslagen?

Nu är vår jurybedömda ansökan öppen för intagning 2024.

Vi välkomnar alla konstnärliga uttrycksformer och konsthantverk. Måleri, foto, film, textil, keramik, glaskonst och smyckeskonst. Vi ser att du har tillgång till egen ateljé eller utställningslokal.

Strävan är att konstrundan ska hålla en god kvalitet på konst och konsthantverk och även visa en stor bredd.

Din ansökan och material granskas av en extern intagningsgrupp bestående av konstnärer och konsthantverkare.

Om du blir invald, är du deltagare i Konst i Roslagen-öppna ateljéer, så länge du själv väljer att vara med.

I samband med din ansökan, betalar du in en ansökningsavgift på 300 kronor till
Konst i Roslagens Pg-konto: 92726-9

Ansökningshandlingarna mailar du senast den 22:e februari 2024 till:
konstkonstiroslagen@gmail.com

Blir du antagen, så betalar du en medlemsavgift varje år till Konst i Roslagens förening.
För närvarande är den 300 kr. En separat avgift betalas varje år för konstrundan.
Kostnaden för nästa år är inte bestämd ännu, men du betalar endast om du deltar.

Det finns två olika kriterier för att söka:

Alternativ 1

Du uppfyller minst tre av nedanstående kriterier:

 • Genomgått en högre konstnärlig utbildning. (4-5 år.)
 • Varit aktiv konstnär i minst tio år med utställningar på seriösa gallerier, museer eller kommunala utställningslokaler.
 • Medlem i KRO.
 • Deltagit i minst tre jurybedömda utställningar där minst en av jurymedlemmarna är en etablerad konstnär.
 • Erhållit statligt arbetsbidrag eller stipendium.
 • Fått utsmyckningsuppdrag för statlig myndighet, kommun, landsting, kyrka eller företag.
 • Vara inköpt av statlig myndighet, landsting eller kommun.

Sökande skall förutom ansökan med bilder på sina verk, lämna meritförteckning och handlingar som styrker aktuella verksamheter enligt ovan.

Alternativ 2

Du som inte uppfyller ovanstående kriterier, men är verksam och aktiv konstnär/konsthantverkare kan söka enligt följande:

 • 6-10 bilder (Max 2 MB) på verk skickas digitalt. Verken ska vara högst tre år.
 • En kort beskrivning av ditt konstnärskap.
 • Utställnings-CV.
 • Namn, adress, telefonnummer, mailadress.
 • Adresser till Hemsida, Instagram, Facebook.

Har du flera olika uttrycksformer som du vill ställa ut under konstrundan, ska dessa visa upp i din ansökan.

Har du frågor angående ansökan kan du vända dig till:
Karin Åbom Tel: 070-570 87 83
Kristina Nordin-Wesenlund Tel: 070-36 11 696
Mail:kristina@nordinwesenlund.se

Välkommen med din ansökan!