Vill du delta?

Konst i Roslagen välkomnar alla konstnärliga uttrycksformer och konsthantverk. Måleri, foto, film, textil, keramik och smyckeskonst. Är du verksam utövare och bor i Täby, Vallentuna eller Österåker, så är du välkommen att ansöka om deltagande i konstrundan som äger rum den första helgen i oktober. Vi ser gärna att du har tillgång till egen ateljé eller utställningslokal.

Vi strävar efter att konstrundan ska hålla en god kvalitet på konst och konsthantverk och även visa stor bredd.

Det finns två alternativa sätt att söka.

Alternativ 1

Du uppfyller minst tre av nedanstående kriterier

  • Genomgått en högre konstnärlig utbildning. (4–5 år)
  • Vara medlem i KRO eller KIF.
  • Deltagit i minst tre jurybedömda utställningar där minst en av jurymedlemmarna är en etablerad konstnär.
  • Erhållit statligt arbetsbidrag eller stipendium.
  • Fått utsmyckningsuppdrag för statlig myndighet, landsting, kommun, kyrkan eller för företag.
  • Vara inköpt av statlig myndighet, landsting eller kommun.
  • Varit aktiv konstnär/konsthantverkare i minst tio år med utställningar på seriösa gallerier, museer eller kommunala utställningslokaler.

Sökande skall förutom ansökan, lämna meritförteckning och handlingar som styrker aktuella verksamheter enligt ovan.

Det går även att hänvisa till en aktuell och uppdaterad hemsida.Handlingar och material mailas till uttagning@konstiroslagen.se

Alternativ 2

Du som inte uppfyller ovanstående kriterier, men är verksam och aktiv konstnär/konsthantverkare kan söka enligt följande:

  •  6-10 bilder på verk, inte äldre än tre år, skickas digitalt tillsammans med ansökan, kontaktuppgifter som namn, telefon, mail, ev. hemsida och en kort beskrivning av ditt konstnärskap till uttagning@konstiroslagen.se Bilderna för inte vara större än 2 MB. Senast den 15 mars vill vi ha din ansökan.
  • Arbetar du med flera material/uttrycksformer, ska alla former som du vill visa under konstrundan, uppvisas i din ansökan.

Din ansökan och material granskas av en intern intagningsgrupp bestående av konstnärer och konsthantverkare.

Därefter bjuds ett begränsat antal sökande in för att visa 5 verk för en jury som avgör om du får delta. Jurygranskningen blir i början-mitten av april.

Att skicka in bilder och ansökan är avgiftsfritt. Blir du antagen till jurygranskningen i april kostar det 250:- . Avgiften återbetalas ej vid avslag. Juryns beslut kan inte överklagas.

Blir du invald, är du deltagare i Konst i Roslagen-öppna ateljéer, så länge du själv väljer att vara med.

Har du frågor angående ansökan kan du vända dig till respektive kommuns representant.

Täby: Cecilia Birelius, tel 073-96 77 029 eller e-post cecilia@birelius.eu

Vallentuna: Lena Björn-Svensson telefon 070-445 29 76. e-post lena.bjorn-svensson@hotmail.com

Österåker: Åsa Olofsson  telefon: 073-241 26 09,e-post  olofsson.sa@gmail.com


Välkommen med din ansökan!