Peter Norrman

Peter Norrman
Video installation, fotografi

Utställningslokal: Sågvägen 13, Åkersberga hitta hit
070-941 01 30
info@peternorrman.com
www.peternorrman.com

I min interdisciplinära konstnärliga praktik, som spänner över medium som film, ljud,
skulptur, text, och artist books, utforskar jag platser och dess historia, förlust, minne,
tid, och arkivet som ett arbets verktyg, både i research och produktion.
Samlandet är och förblir en viktigt del. Likaså filmens fysiska och konceptuella materialitet, att dissekeras, abstraheras, och arrangeras på nytt.

Jag försöker möjliggöra en ny betraktelse av omgivningen genom att lyfta upp till synes
obetydliga föremål och förhållanden. En översättning och en återklang.

hemsida: www.peternorrman.com

Länk till en av hans videor

https://www.peternorrman.com/the-guards-have-folded-single-channel-diptych-film/