Info till konstnärer

Broschyransvarig:  Susan Westin telefon 070-745 86 27  susan@layout-original.se

Webbansvarig: Jenny Thörnberg – konst@jennythornberg.se

Information till dig som ska vara med i årets konstrunda.

Bilder och info till foldern                                                                                           Senast den 15 maj ska du skicka den bild som du vill ha i foldern till Susan Westin,   Bilden till foldern ska vara i stående format och skickas till susan@layout-original.se. Bilderna ska vara i jpg-format och i hög upplösning (300dpi i 100%).

Övrig information skickas från kommunansvarig till Susan.

Bilder och CV till hemsidan
Skicka de bilder och information som du valt till konst@jennythornberg.se. En porträttbild i ateljén eller av dig själv kan vara en av dem. Bilderna ska vara i jpg-format och i hög upplösning (300 dpi i 100%). Skicka inte bilder infogade i Word-dokument – de går inte att använda.

CV
Skriv ett kort CV t.ex. vad som driver dig i ditt konstnärskap, utställningar i urval. Medlemskap i föreningar, skolor och kurser. På slutet kan du gärna informera om din nästa utställning. Se andra konstnärers text för inspiration.

Har du gjort ändringar i ditt CV skicka in ett nytt korrekt med ändringarna.

Korrektur
Vi mejlar dig när du ska kolla att ändringen på din presentation är utförd på Konst i Roslagens hemsida.

Övrigt

Den största affischen A2 kommer att sakna datum – du får själv skriva in det.

Vi ska räkna besökare, skicka resultatet till din kommunrepresentant direkt efter Konst i Roslagen. Räkna besökare per lokal om fler konstnärer är på samma ställe.

Har ni handikappanpassat? Kan en rullstol ta sig in i ateljen från gatan, utan något trappsteg/trottoarkant? Kan rullstolen ta sig in på toaletten?

Vid eventuella ändringar i avtalet: Ring omedelbart till respektive kommunansvarig och mejla ändringen till oss.