Info till konstnärer

Information till dig som ska vara med i årets konstrunda.

Bilder och info till PDF-kartan                                                                                          Först när du anmält dig och skrivit under avtal  och betalat din avgift för året, kan du skicka den bild som du vill ha i PDF-karta .Bilden ska vara i stående format och i jpg-format med hög upplösning (300dpi i 100%). Glöm inte att ange vem du är och från vilken kommun du kommer, när bilden skickas in. Skriv ditt namn och vilken kommun du kommer från i mailets ämnesrad, så kan de som hanterar allt material lättar sortera in det under rätt kommun.

Övrig information med namn, telefon och adress, ska finnas i avtalet som du skickar in till din kommunrepresentant som  vidarebefordrar det till den som gör kartan över alla deltagare.

Bilder och CV till hemsidan
Vad gäller bilder och info till hemsidan gäller samma som ovan, att först när du är anmäld, skrivit avtal och betalt din avgift kan du skicka de bilder och information som du valt. Bilderna ska vara i jpg-format och i max 1mb.

Skicka inte bilder infogade i Word-dokument – de går inte att använda.
Skicka allt material vid samma tillfälle  och tala om vem du är och vilken kommun du tillhör för att underlätta för Jenny. Skriv även här i mailets ämnesrad ditt namn och vilken kommun du kommer från.

CV
Skriv ett kort CV t.ex. vad som driver dig i ditt konstnärskap, utställningar i urval. Medlemskap i föreningar, skolor och kurser. På slutet kan du gärna informera om din nästa utställning. Se andra konstnärers text för inspiration. Har du gjort ändringar i ditt CV så skicka in ett nytt korrekt med ändringarna.

Korrektur
Det är viktigt att du läser och granskar bilder och text som du får så småningom så att allt blir rätt. Och håll koll på din mailbox.

Infomaterial                                                                                                                         PDF med karta och med alla deltagares uppgifter, skickas ut till alla så att man själv kan dra ut egna kopior. På samlingsutställningarna kommer tryckta ex. av PDF-kartorna att finnas för besökare. Den största affischen A2saknar datum – du får själv skriva in det.

Övrigt                                                                                                                                  Räkna besökare som kommer till dig  och, skicka resultatet till din kommunrepresentant direkt efter Konst i Roslagen. Räkna besökare per lokal om fler konstnärer är på samma ställe.

Kan en rullstol ta sig in i ateljén från gatan, utan något trappsteg/trottoarkant? Kan rullstolen ta sig in på toaletten? Ange i sånt fall att lokalen är handikappanpassad.

Vid eventuella ändringar i avtalet: Ring eller maila omedelbart till respektive kommunansvarig.