Info till konstnärer

Information till dig som ska vara med i årets konstrunda.

Bilder och info till foldern                                                                                           

Först när du anmält dig och skrivit under avtal  och betalat din avgift för året kan du skicka den bild som du vill ha i foldern till Susan Westin.  Bilden ska vara i stående format och i jg-format med hög upplösning (300dpi i 100%).

De skickas till susan@layout-original.se . Senast den 15 juni  som är deadline, vill Susan ha din bild. Övrig information om dig ska finnas i avtalet som du skickar in till din kommunrepresentant. som  vidarebefordrar det till Susan.

Bilder och CV till hemsidan
Vad gäller bilder och info till hemsidan gäller samma som ovan, att först när du är anmäld, skrivit avtal och betalt din avgift kan du skicka de bilder och information som du valt till konst@jennythornberg.se. En porträttbild i ateljén eller av dig själv kan vara en av dem. Bilderna ska vara i jpg-format och i max 1mb.

Skicka inte bilder infogade i Word-dokument – de går inte att använda.
Skicka allt vid samma tillfälle  och tala om vem du är och vilken kommun du tillhör för att underlätta för Jenny. Senast den 15 juni som är deadline. 

CV
Skriv ett kort CV t.ex. vad som driver dig i ditt konstnärskap, utställningar i urval. Medlemskap i föreningar, skolor och kurser. På slutet kan du gärna informera om din nästa utställning. Se andra konstnärers text för inspiration. Har du gjort ändringar i ditt CV så skicka in ett nytt korrekt med ändringarna.

Korrektur
Det är viktigt att du läser och granskar bilder och text som Susan och Jenny skickar till dig så att det ska bli rätt med en gång. Och håll koll på din mail.

Infomaterial                                                                                                                         PDF med karta och alla deltagare skickas ut till alla så att man själv kan dra ut egna kopior. På samlingsutställningarna kommer tryckta ex. av PDF.erna att finnas för besökare.

Den största affischen A2 finns och saknar datum – du får själv skriva in det.

Övrigt                                                                                                                                      Räkna besökare som kommer till dig  och, skicka resultatet till din kommunrepresentant direkt efter Konst i Roslagen. Räkna besökare per lokal om fler konstnärer är på samma ställe.

Har ni handikappanpassat? Kan en rullstol ta sig in i ateljén från gatan, utan något trappsteg/trottoarkant? Kan rullstolen ta sig in på toaletten?

Vid eventuella ändringar i avtalet: Ring omedelbart till respektive kommunansvarig och mejla ändringen till oss.